top of page

Meghívó istentiszteletre, emlékeztető kirándulásra és húsvéti gondolatok

A húsvéti ünnep utózöngéjeként tudjuk továbbítani lelkészünk, Suhai Kristóf alábbi gondolatait és meghívóját az előttünk álló freiburgi alkalmakra:


Kirándulás szombaton, április 6-án, találkozás 14.00 - Merzhausen, a Bürgerbad parkolója


Istentisztelet vasárnap, április 7-én 15.00 - Merzhausen, Johanneskirche
Bár húsvét napjain istentiszteleti közösségben nem ünnepelhetünk együtt, erre lehetőségünk lesz április folyamán istentiszteleteinken, amelyek még a feltámadás fényében telnek majd. Szeretettel hívunk mindenkit ezen alkalmainkra! Áprilisi istentiszteleteink időpontjai: 

Találkozásunkig is Isten áldjon és őrizzen mindannyiunkat! Addig is álljon itt néhány húsvéti gondolat:A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.” (Lukács evangéliumának 24. része 10-12. versei)Húsvét ünnepén az üres sír, Jézus feltámadása van a középpontban. Ami körülötte zajlik, csupán az emberek reakciója a feltámadásra: az asszonyok híradása, a tanítványok hitetlensége, Péter csodálkozása. Mondhatnánk azt is, hogy ők a modern ember megtestesítői, hiszen kételkednek, mindent megvizsgálnak és csak azt hiszik el, ami 100%-osan bizonyítható. Ezért fontos nekünk is tisztázni a kérdést: Miként látjuk a feltámadást?Elhisszük, hiszen már gyerekkorunktól kezdve ezt tanították? Elhisszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez hozzátartozik az alapvető ismeretekhez? Gondoljuk végig, mi játszódik le bennünk, amikor a temetőben járunk, amikor megállunk egy kedves szerettünk sírjánál. Azt mondjuk, hogy az a végső nyughely? A feltámadáshit, a húsvéti-hit nem erről szól. Hanem arról, hogy hiszem: Jézus Krisztus feltámadt. Hiszem, hogy ennek a szeretteimre nézve is hatása van, vagyis a temető csak ideiglenes állomáshely a test számára, és hiszem, hogy a lélek visszatért Istenhez. A feltámadáshit, a húsvéti-hit a halállal szembesülve mutatkozik meg igazán. A feltámadás ugyanis arról beszél, hogy van folytatás, hogy van megújuló élet, hogy van reménység Jézus Krisztusban.A legfontosabb mozzanata a húsvéti-hitnek az, hogy mindig van folytatás. Jézus Krisztussal együtt nincsen olyan, hogy vesztes helyzet, nincsen olyan, hogy vége. Jézus példája nagyon jól mutatja ezt. Nagycsütörtökön elfogták, majd másnap megostorozták, megkínozták, meggyalázták, végül keresztre feszítették. Jézus története nagypénteken nem ért véget. Hiszen a harmadik napon feltámadt, a halált legyőzve életre kelt. A feltámadás ezt üzeni: nincsen vesztes helyzet. A keresztyén ember számára a húsvéti hit azt jelenti, hogyha a halálos ágyán fekszik, akkor is van még folytatás. A hívő ember számára a feltámadás-hit azt jelenti, hogy veszítsen el bár mindent, vagy mindenkit, mégsem mondja azt, hogy már nincs értelme semminek. A feltámadás ezt üzeni nekünk: minden körülmények között van tovább.A húsvéti hitnek van még ehhez kapcsolódóan egy nagyon fontos eleme. Ez pedig az, hogy mindig van reménység. A reménység az a meggyőződés, hogy a Mindenható a jövőben is segít. Amikor visszatekintünk az életünkre, akkor kimondhatjuk, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Amikor pedig előrenézünk, a biztosnak tűnő vagy éppen bizonytalan jövőbe, akkor ugyanezt mondhatjuk ki: a jövőben is megsegít minket az Úr. A húsvéti hit látja, hogy Isten csodái nem értek véget, azok ott vannak továbbra is az életünkben. Jézus feltámadt, hogy segíthessen nekünk a jövőben is.Legyen meg mibennünk az a húsvéti hit, amely biztos a feltámadásban, az új életben. Legyen meg minden napon bennünk a reménység, a jövőben is kérjük és várjuk Jézus segítségét. Ezt a biztos hitet fogalmazza meg Füle Lajos a következő versében:További áprilisi alkalmaink:


17 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

MEGHÍVÓ

留言


bottom of page