top of page

Magyar Filmklub

2022 március 25. 19:00 órakor a Quartierstreff 33 -ban (Wannerstr. 33, 79106 Freiburg)


Föltámadott a tenger

magyar filmdráma, 135 perc, 1953


1848. március 15-én Pesten kitör a forradalom. A márciusi ifjak között azonban ott van a császár besúgója is. Jellasics támadásának hírére özönlenek a szabadság hívei a honvédseregbe. Petőfi is ott van a táborban, és verseivel lelkesíti a katonákat.

1849 januárjában azonban vesztésre áll a szabadság ügye, Petőfi Erdélybe megy, hogy csatlakozzon Bem tábornok seregéhez. Gábor Áron ágyúinak segítségével győzelmet aratnak Bem csapatai, de a harc tovább tart… A monumentális filmalkotás emléket állít a szabadságharc neves és névtelen hőseinek. Nem mentes azonban mindazon hibáktól (lásd: sematizmus, finom történelem torzítás) melyek létrejöttének korát, az 50-es évek első felét jellemzik. A filmet színeiben felújított, kiegészített, digitalizált változatban láthatják a nézők.Nádasdy Kálmán Ranódy László Szemes Mihály


Szabó Ferenc

(Bp., 1902. dec. 27. – Bp., 1969. nov. 4.): zeneszerző, Kossuth-díjas (1951, 1954), érdemes művész (1952), kiváló művész (1962). Parasztszülők gyermeke. A Bp.-i Piarista Gimnáziumban tanult, ahonnan a Galilei Körben való részvétele miatt kimaradt. Festőművésznek készült. A Tanácsköztársaság alatt Uitz Béla növendéke volt. Ebben az időben kezdett autodidaktaként zenével foglalkozni, az Operaház egyik brácsása tanította hegedülni ebédhordás ellenében. 1921–1926 között a Zeneak.-n előbb Siklós Albert, majd Weiner Leó és Kodály Zoltán tanítványa; 1926-ban szerzett zeneszerzésből diplomát. 1922-ben került kapcsolatba a munkásmozgalommal Tamás Aladár és Vámos Ilonka révén. 1925-ben az MSZMP kulturális rendezvényeinek zenei műsorait irányította. 1926-ban Kadosa Pállal, Szelényi Istvánnal, Kelen Hugóval alapította meg a Modern Magyar Muzsikusok Szabad Egyesületét. 1927-től illegális pártmunkát végzett és egyúttal az Alkoholellenes Munkásszövetség kórusát, ill. ennek utódját, a 100% kórust vezette. Ebben az időben már több kórusfeldolgozást komponált, többek között a Munkát! Kenyeret! c. dalt. 1931-ben Londonban egy zenei ünnepélyen bemutatták Petőfi versére írt kórusművét, a Farkasok dalát. 1931 novemberében pártutasításra Berlinbe ment, ahol az emigráns m. írók és újságírók között végzett szervező munkát. 1932 áprilisától Moszkvában élt emigrációban. Elvégezte a 3 éves pártegyetemet. 1938-tól a Szovjet Zeneszerzők Egyesülete nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó osztályát vezette. Kórusfeldolgozásai, dalai ekkor már Európa-szerte terjedtek. A II. világháború kitörése után főhadnagyi rangban a Vörös Hadsereg politikai tisztjeként vett részt a voronyezsi, a Kárpátok alatti harcokban és Bp. ostromának hadműveleteiben. 1945 után néhány hónapig a Vörös Hadsereg lapjának, az Új Szónak a munkatársa. 1945 őszétől a Zeneművészeti Főisk.-n a zeneszerzési tanszak vezető tanára. 1950-től a M. Zeneművészek Szövetségének elnöke. 1951-től 1958-ig ogy.-i képviselő, 1954-ben beválasztották az MDP Központi Vezetőségébe. 1957-től a főisk.-t vezető hármas tanács egyik tagja, néhány hónap múlva ig. 1958-tól 1967-ig, nyugdíjba vonulásáig a Zeneművészeti Főisk. főig.-ja volt. A kodályi stílusból kiindulva világos, diatónikus stílusban komponált és ebben a gondolatkörben oktatott. Főleg kórusműveket, kamaraműveket, szviteket, zongoradarabokat írt. Egyetlen operáját (Légy jó mindhalálig) betegsége miatt nem tudta befejezni. (Borgulya András fejezte be; bemutatták 1975. dec. 5-én az Erkel Színházban.) – F. m. Toccata zongorára (1928); Cselló-szólószonáta (1929); Két szólószonáta hegedűre (1930–31); Lúdas Matyi-szvit (1950); Emlékeztető-szimfónia (1952, mint a Különös házasság c. film kísérőzenéje is); Föltámadott a tenger (oratórium Petőfi-versekre, 1955); Felszabadult melódiák (tíz zongoradarab, 1949, hét közülük hangszerelve zenekarra, 1955); Vallomás (kórusmű, 1967). – Irod. Maróthy János: Zene, forradalom, szocializmus. Sz. F. útja (Életrajz, Bp., 1975); Pernye András: Sz. F. fiatalkori kamaraművei (Magyar Zene, 1963. 1. sz.); Pernye András: Sz. F. (Bp., 1965); Sárai Tibor és Újfalussy József búcsúbeszéde (Magyar Zene, 1969. 3–4. sz.); Sárai Tibor Újfalussy József-Pernye András: Búcsú Sz. F.-től (Muzsika, 1970. 1. sz.); Maróthy János: Sz. F. indulása. A népi-lírai „klasszicizmustól” az „expresszionizmusig” (Bp., 1970); Breuer János: Sz. F. emlékezete (Magyar Zene, 1977. 4. sz., szemelvényekkel Sz. F. írásaiból).

A Rákosi-korszak múltábrázoló játékfilmjeinek sorában mind előzetes célkitűzéseiben, mind megvalósításában a Föltámadott a tenger bizonyult a legambiciózusabb és legmonumentálisabb vállalkozásnak. Már kevéssel 1945 után felvetődött a gondolat, hogy a közelgő századik évforduló alkalmából méltó módon megemlékezzenek az 1848–1849-es forradalomról és szabadságharcról, azonban a film tényleges előkészületei csak 1949-ben indultak meg, és végül igen hosszú és fordulatos folyamat eredményeképpen munkálatai csak 1953-ban zárultak le. A forgatókönyv alapjául Illyés Gyula Két férfi című szövege szolgált, a főrendezői feladatokat Nádasdy Kálmán, a rendezőit pedig Ranódy László és Szemes Mihály látta el, viszont a végeredményt jelentősen befolyásolták a szovjet-orosz filmrendező Vszevolod Pudovkin tanácsai, aki magyarországi látogatása során a szovjet történelmifilm-készítés dramaturgiai és rendezési tapasztalatait közvetítette a magyar alkotók felé.

A Föltámadott a tenger két részre tagolt epikus történelmi film, amely tablószerűen mutatja be az 1848–1849-es események szocialista realista értelmezését. Bár Kossuth Lajostól (Básti Lajos) kezdve Görgey Artúrig (Szakáts Miklós) bezárólag több korabeli szereplő is megjelenik a műben, az alkotás elsősorban két karaktert állít a középpontba.

Az első részben Petőfi Sándort (Görbe János), aki a forradalmi eszme képviselőjeként tehetetlenül szemléli, hogy a márciusi események után egyre nehezebb helyzetbe kerül a nemzet, a második részben pedig Bem Józsefet (Makláry Zoltán), aki erdélyi hadjárata során Petőfivel az oldalán győzelemre vezeti csapatait, és ezzel új lendületet ad a szabadságharcnak. A cselekmény a márciusi eseményekkel kezdődik, és az 1849-es erdélyi győzelemmel végződik, vagyis a szabadságharc végkifejletét már nem jeleníti meg.

Így a szabadságharc történéseinek korai befejezése révén mellőzni lehet az orosz csapatok katonai beavatkozásának ideológiailag kényes, áthallásokkal telített problémakörét.

A narratíva része egy lezárt cselekményszál is, amely a népi hős, Hajdú Gyurka (Szirtes Ádám) történetét mutatja be. Míg a forradalom és szabadságharc főbb szereplői eleve úgy tűnnek fel, mint a forradalom hívei és harcosai, és úgy búcsúzik tőlük a fináléban a néző, hogy tovább folytatják küzdelmüket, addig Hajdú Gyurka sorsában az követhető nyomon, hogy a nép elnyomott fia ráeszmél helyzetére, csatlakozik a nemzeti függetlenségért harcolók táborához, és a harcok során áldozatokat hozó hőssé válik. Az elbeszélés ideologikusságát nemcsak a cselekményelemek kiválogatása biztosítja, hanem az árnyalt karakterábrázolás mellőzése is: a protagonisták pozitív tulajdonságokkal, az antagonisták pedig erőteljes negatív vonásokkal vannak felruházva. ( Záhonyi-Ábel Márk )Magyar Filmklub 2022

március 25. április 29. május 27. június 24. július 29. szeptember 30. október 28. november 25. december 30.

 

HÍREK -HÍRDETÉSEK


Kedves Szülő, a Magyar rejtélyek nyomában tábor korábbi résztvevője!


Két éves szünet után idén újra meghirdetjük a tábort.

Ein Programm idén Visegrádon, az Ezüstfenyő üdülőben (volt MTA üdülő) lesz

2022. július 24-30-ig.

Ein Programm tartalma hasonló, a magyar kultúra egy-egy szeletét fogjuk elhozni, megmutatni a gyerekeknek úgy, hogy részt vegyenek, átéljék ezeket a kulturális élményeket.

Idén külön programelemeket szervezünk a 12-13-14 éveseknek (ifiknek), illetve lesznek természetesen a fiatalabbakkal közös programok is.

Nagy szeretettel várjuk a korábbi résztvevőinket az idei táborunkba! :-)

Csatolom az idei felhívásunkat, iletve a jelentkezési lapot.

Nagyon megköszönöm, hogy ha valaki idén nem tud részt venni, viszont van olyan család a környezetében, akit érdekelhet a program, és jó szívvel teszi, ajánlaná ezeknek az ismerősöknek.

Remélem, minél többen tudunk újra találkozni a nyáron! :-)

Üdvözlettel,

Szőke Anna


Magyar rejtélyek nyomában 2022 (1)
.pdf
Download PDF • 771KB

magyarrejtelyek_jellap_2022
.pdf
Download PDF • 102KB

 

KÖNYVEK - KÖNYVEK - KÖNYVEK

Magyar nyelvű könyveit szívesen továbbajándékozná egy Freiburg közelében, Denzlingenben élő egyesületi tagunk.

Érdeklödni lehet a +49(0)7666-4657-es telefonszámon Schumann Julikánál. 21 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
bottom of page