top of page

Március 15. Nemzeti Ünnep 

Prof. Dr. Szakály Sándor levele

Március idusán, március 15-éről, 2021-ben, a budapesti vesztegzárból.

Tisztelt Honfitársaim, kedves Emlékezők!

Mindazok, akik számára március 15-e minden esztendőben az ünnep

és a megemlékezés napja, függetlenül attól, hogy a világ mely táján is

élnek, magyarként.

Magyarként, mert március 15-e mindig is magyar ünnep volt. Ünnep azok

számára, akik e közösséghez tartozónak vallották magukat, függetlenül,

attól, hogy ereikben hány nemzet/nemzetiség vére is „összefolyhatott”.

Magyar, német, szlovák, román, szerb, horvát, török, ruszin, zsidó….

és még ki tudja hány és milyen felmenőkkel számolhatunk, olyanokkal,

akik mindentől függetlenül magyarnak tartották és tartják magukat ma

is. Annak a nemzetnek a tagjának, amely 1848-1849-ben vált igazán

nemzetté, amikor jogos követelésiért fellépve politikai úton, majd

később katonai erővel igyekezett megvédeni – visszavenni – ősi

szabadságjogait és felépíteni egy új Magyarországot. Olyat, amely

mindenki számára megadja a lehetőséget a felemelkedésre, a törvény

előtti egyenlőségre, a politikai jogok gyakorlására, a gondolatok

szabadságára, akár szóban, akár írásban.

Ezek a több mint 170 esztendővel megfogalmazott álmok 1848-1849-ben

csak rövid időre valósulhattak meg, hogy évtizedekkel később mégis

valóra válhassanak. 1867-ben az „ésszerű kompromisszum” megteremtette

a lehetőségét annak, hogy 1848-1849 ne egy levert, eltiport

forradalomnak és szabadságharcnak tekinttessék, hanem a modern polgári

magyar állam „bölcsőjének”.

Így kell(ene) ma is tekintenünk rá és büszkének lenni eleinkre,

magyarságunkra, amely ugyan a trianoni békediktátum, majd a Párizsban

aláírt békeszerződés után sokakban megingott, de mégis túlélte

mindazon tragédiákat és ma is él még nemzet e Hazán. Élni is fog, ha

megértjük, hogy – vitáink, ellentéteink, különböző politikai és

világnézeti „másságunk” ellenére is – magyarok vagyunk, voltunk és

maradunk s nem oldódunk fel Európa nagy „olvasztótégelyében”!

Budapest, 2021. március idusán

Szakály Sándor

 


Emléktáblánk a városközpontban, a Stadtgartennel szemben, a Jacob-Burckhardt és a Leopoldring sarkán álló idősotthon sarokhomlokzatán van.


2 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Commenti


bottom of page