top of page

Bemutatkozás Suhai Kristóf

Kedves Olvasó!


Nagy örömmel mutatjuk be új ösztöndíjasunkat, Suhai Kristófot, aki 2023 októberétöl a Freiburgi Magyar Ökumenikus Gyülekezet lelkipásztora lesz, s akinek személyes bemutatkozó levelét csatoltuk.

Badeni bemutatkozás
.docx
DOCX herunterladen • 15KB

Kristóf fiatal kora ellenére is tapasztalt a diaszpórában folyó gyülekezeti munkában, hiszen két évig szolgált Hannoverben segédlelkészként s már három éve él Németországban, jelenleg Heidelbergben. Felszentelésére szülővárosában, Tatán kerül sor októberben. Sokrétű feladatai közé tartoznak az istentiszteletek és az úrvacsoraosztás, a gyermek-istentiszteletek, illetve vallásórák, a lelkigondozás, a keresztelők előkészítése és a keresztelések, konfirmációra való felkészítések és konformációk, esketések előkészítése és esketés, temetések, ünnepi alkalmakon való részvétel, esetleges csendes hétvégék, vagy külön körök szervezése és levezetése. Kristóf jelezte, hogy szívesen eljön már szombaton is Freiburgba, hogy részt vegyen személyes találkozásokon, egyesületi rendezvényeken, kisebb-nagyobb körű összejöveteleken, szervez az érdeklődésnek megfelelően külön programokat avagy örömmel kirándul velünk. Bármilyen kérést-kérdést, megkeresést szívesen vesz, elérhetőségei: 0162 - 9573155 illetve badeniprotestans@gmail.com

Az első alkalom a találkozásra a következő freiburgi istentisztelet lesz, amelyre minden érdeklődőt, hívőt, felekezeti hovatartozástól függetlenül hívunk és várunk!!

Az első freiburgi/merzhauseni istentisztelet időpontja: 2023. október 1. 15 óra, Johanneskirche, Merzhausen, Sankt-Galler-Straße 10A Heine Kornélia Furler Andrea https://badeniprotestans.de/

44 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page